Púťou na pamätné saleziánske miesta sa zapojili do duchovnej prípravy na storočnicu

(Sihelné, 29. septembra 2022) – V sobotu 25. septembra sa farníci zo Sihelného rozhodli navštíviť Hronský Beňadik, kde úspešne a dlhý čas pôsobili saleziáni. Zapôsobil na nich výklad spojený s týmto miestom, modlitba v kaplnke pri relikvii Kristovej krvi a najmä svätá omša v nádhernom prostredí gotického chrámu.

Sprievodca uviedol, ako ostrihomský arcibiskup bosý požehnával celú Dunajskú nížinu relikviou Kristovej krvi, aby zastavil mor, ktorý sa v 17. storočí prehnal týmto krajom. A mor prestal. „I preto sa relikviou Kristovej krvi pri šírení korona vírusu požehnalo celé Slovensko. Bolo to z lietadla. A bolo vidieť aj výsledky,“ poznamenal.

Výklad obsahoval aj zaujímavé prekvapenie, keď veriaci mohli vstúpiť do kaplnky, ktorá má oltár ešte z čias, kedy tu pôsobili saleziáni (1927 – 1950). V Hronskom Beňadiku bol ich noviciát a v tejto kaplnke sa modlieval aj blahoslavený don Titus Zeman.

Ako sa vyjadril Jozef Gabriel, hlavný organizátor púte: „Bola to vlastne duchovná obnova a pobyt v tomto nádhernom historickom prostredí mnohým ukázal, ako plynie čas a v čom spočíva zmysel ľudského života.“

Sprievodným slovom silno zarezonovala myšlienka storočnice príchodu saleziánov na Slovensko. Púťou po pamätných saleziánskych miestach sa tak veriaci zapojili do druhého obdobia prípravy na toto jubileum, ktorej cieľom je tiež ponúknuť „dona Bosca“ i jeho charizmu celej Cirkvi.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.