Putujte ako farnosť, spoločenstvo alebo rehoľa domov k Matke

(Bratislava, 6. mája 2015) – Aj tento rok ponúka Národná Bazilika v Šaštíne priestor pre množstvo zaujímavých pútí. Okrem tradičných hlavných sú pútnikom k dispozícii už známe organizované alebo súkromné púte. V máji sa uskutoční Púť miništrantov, Púť mamičiek v požehnanom stave, Púť lekárov a zdravotníckych pracovníkov či Turíčna púť. Podrobné informácie o všetkých púťach nájdete na stránke www.bazilika.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.