QUO VADIS? – Kam kráčaš?

(Dubnica nad Váhom, 14. marca 2013) – Prvý marcový víkend patril v Slávnickom Podhorí misijným dobrovoľníkom z VIDESu. Zameriavali sa na misijného DOBROVOĽNÍKA-SALEZIÁNA.

Počas víkendu mali dobrovoľníci možnosť lepšie spoznať don Bosca, jeho dielo a preventívny systém. Do prípravy boli zapojení aj samotní dobrovoľníci, ktorí si pripravili jednotlivé bloky.

Okrem spoznávania diela dona Bosca dobrovoľníci hlbšie spoznávali aj svoje možnosti a dary. Tretie stretnutie misijných dobrovoľníkov bolo zamerané aj na rozlišovanie misijného povolania. Na toto rozlišovanie bol zameraný najmä sobotňajší večer, kde mali videsáci možnosť bližšie sa oboznámiť s krajinami, kde bude cez leto pôsobiť VIDES.

Samotné rozlišovanie prišlo na rad v nedeľu, kde mali dobrovoľníci priestor na osobné stíšenie sa a premyslenie kam ich Pán povoláva počas leta.

„Z tohto VIDESu si odnášam chuť byť užitočná tam kde treba, túžbu vedieť sa v lete rozdať a tiež dobrý pocit z prijatia a z toho že niekam patrím,“zhrnula dobrovoľníčka Zuzka.

Informovala: Klára Kubištelová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.