Radostná atmosféra a vďačnosť sprevádzali ukončenie školského roka na saleziánskej škole v Žiline

(Žilina, 1. júla 2020) – Slávnostnou svätou omšou pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla ukončili žiaci a pedagógovia na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline tento nevšedný školský rok.

Po týždňoch strávených pri monitoroch počítačov a notebookov spoločne uzatvorili jeden z najneobyčajnejších školských rokov v histórii výučby na tejto škole. Pre pandémiu koronavírusu sa život školy preniesol do online priestoru a vo vyučovaní sa pokračovalo tam. „To, ako sme si navzájom chýbali, sa ukázalo aj pri osobných stretnutiach so žiakmi a vzájomných zvítaniach, keď bezprostredné nebezpečenstvo nákazy pominulo. Bolo to náročné obdobie, ale verme, že aj prínosné – s vďakou a pokorou v srdci prijímame, že nikto z vyučujúcich, majstrov, ostatných zamestnancov školy ani žiakov a ich rodín nebol zasiahnutý nebezpečnou nákazou a dúfame i naďalej v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov a príhovor nášho vzácneho patróna,“ povedala vyučujúca Mgr. Beáta Jarošová.

Hlavný celebrant sv. omše don Peter Magura počas svojho príhovoru pripomenul, že tak ako Petra a Pavla, týchto výnimočných mužov viery, aj nás Pán Ježiš volá po mene. Túži, aby sme svoje životy spojili s ním, lebo tak budeme spokojní a šťastní.

Vedúci vychovávateľ don Jozef Sarnecký na záver pripomenul výzvu Svätého Otca mladým, aby neboli len divákmi svojich životných príbehov, ale hlavnými hrdinami, skúmali Božiu vôľu a hľadali Boží plán pre svoj život.

So želaním radostných prázdnin sa so žiakmi rozlúčil aj riaditeľ školy Igor Pecha SDB. Nasledoval dlhotrvajúci potlesk: žiakov učiteľom, tým teoretickým aj praktickým a učiteľov žiakom – všetkým, ktorí sa snažili.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.