Rakúsko – Dielo Don Bosco pre utečencov

(Viedeň, 23. septembra 2015) –Saleziáni v Rakúsku už istý čas prevádzkujú Dielo Don Bosco pre pomoc utečencom. Toto saleziánske dielo vo Viedni je zamerané predovšetkým na neplnoletých mladistvých, ktorí prichádzajú do Rakúska ako imigranti, a sú bez doprovodu dospelých.

Dielo Don Bosco pre pomoc utečencom zabezpečuje okrem iného aj možnosti ubytovania a predovšetkým vytváranie možností vzdelania.Vytvorenie nových životných priestorov pre neplnoletých utečencov nie je rýchla záležitosť, najmä preto, lebo neplnoletí utečenci majú osobitné potreby a musia byť ubytovaní v zariadeniach pre dospievajúcich a deti. Takéto zariadenie musí zodpovedať sociálno-pedagogickým kritériám, aké sú vyžadované v starostlivosti o deti a mládež. "Preto nás mimoriadne teší, že sme našli budovu, ktorá poskytuje výborné predpoklady pre vytvorenie dobrého a života dôstojného dočasného domova pre mladých utečencov," píše sa na web stránke diela.

V oblasti vzdelávania rozvíja toto dielo projekt AMOS – zameraný na mladých azylantov, ktorí nemajú žiadnu možnosť financovať si nejaký kurz a tiež nemajú žiadnu inú možnosť vzdelávania. Mladým je v rámci tohto projektu poskytnuté základné vzdelanie, schopnosti a pripravenosť zvládnuť všedný deň v Rakúsku. Vzdelávací projekt Amos funguje už v dvoch viedenských okrskoch, okrem iného aj na fare Inzersdorf-Neustift. "Týmto vytvoríme nové vzdelávacie miesta pre mladých utečencov a základ pre ich úspešný život," uvádza webstránkaDiela Don Bosco pre pomoc utečencom v Rakúsku.

podľa www.fluechtlingswerk.at spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.