Redizajn stránky www.saleziani.sk

Saleziánska stránka www.saleziani.sk dostane k 31. januáru 2013 nový dizajn. Po dlhých rokoch služieb tejto stránky bolo potrebné redizajnovať ju pre súčasné potreby, či už z pohľadu technického alebo informačného zamerania. Nový dizajn ponúkne verejnosti a celej saleziánskej rodine prehľadnejšie spracovanie informácií o nás, o našom poslaní a pôsobení, základné informácie o zakladateľovi Jánovi Boskovi, ako aj aktivitách našej provincie (pastorácia, mladí, misie, mediálna oblasť), jej organizácií i celej širšej rodiny.Stránka je obsahovo ponechaná, niektoré sekcie a oblasti pôsobenia saleziánov a ich inštitúcií sa zlúčili „pod jednu strechu“, aby sme tak napomohli lepšej orientácií a prepojeniu našich aktivít.Na stránke budú v budúcnosti postupne pribúdať nové sekcie či videá, aktivity, ktoré sú prioritou provincie s možnosťou ich podpory, informácie o našich dielach, o práci s mládežou, misiách a podobne.

saleziani.jpg
 
 

Download with Vixy.net

Convert this YouTube with Freecorder

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.