Regionálny kongres saleziánov spolupracovníkov v Krakove

(Krakow, 29. septembra 2014) – V dňoch 19.-21. septembra 2014 sa v Krakove uskutočnil regionálny kongres ASC, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí členovia provinciálnej rady ASC. Slovenská provincia spolu s kandidátom na svetového radcu Stanislavom Veselským a regionálnymi radcami Darinou Čiernikovou a Petrom Jakubíkom bola zastúpená asi v najväčšom počte.

Na kongrese sa zúčastnila aj svetová koordinátorka Noemi Bertola, svetový delegát don Castiho SDB a svetová delegátka pre saleziánov spolupracovníkov z Nicaragui Leslye Sandigo FMA.

Stretnutie začalo spoločnými chválami, nasledovali príhovory a predstavenie jednotlivých účastníkov v rodinnom duchu. Na druhý deň sa začala samotná pracovná časť kongresu. Po odsúhlasení programu ako prvá vystúpila svetová radkyňa za náš región Helena Jankowska, ktorá podala správu o činnosti regionálnej rady za posledné volebné obdobie a zároveň poďakovala za modlitby a podporu počas svojej služby. Nasledovalo predstavenie jednotlivých provincií formou krátkych prezentácií, ktoré si pripravili jednotliví koordinátori.

Po duchovnom programe boli predstavené očakávania a požiadavky na svetového radcu a prítomní pristúpili k najdôležitejšiemu bodu, a to predstaveniu a voľbe kandidáta do svetovej rady. Stopercentnú podoporu všetkých voličov získal slovenský kandidát Stanislav Veselský ml., ktorý službu prijal.

Na druhý deň po sv. omši v kaplnke sv. Jána Pavla II. zakončili saleziáni spolupracovníci kongres prehliadkou a poklonou v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva.

zdroj: www.acsslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.