Rehoľníci sa opäť zídu na Priehrade mládeže

(Nimnica, 9. augusta 2013) – Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kúpele Nimnica a. s. pozývajú na odhalenie pamätníka mladým rehoľníkom (bohoslovcom, klerikom a novicom), ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže za účelom ateistickej prevýchovy, ktoré sa bude konať v utorok 20. augusta 2013 v Kúpeľoch Nimnica.

Program sa začne o 15.00 svätou omšou v kaplnke kúpeľov, ktorej hlavným celebrantom bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a pokračovať bude odhalením a požehnaním pamätníka pri kríži a svedectvami rehoľníkov, ktorí stavali Priehradu mládeže. Za saleziánov Don Bosca sa zúčastní provinciálny vikár don Jozef Ižold spolu so staršími spolubratmi – svedkami udalostí.

Po likvidácií kláštorov počas Akcie K v roku 1950 komunistický režim izoloval stovky mladých rehoľníkov od kňazov s cieľom ich ľahšieho ateistického preškolenia bez vplyvu predstavených, aby zanechali kňazské a rehoľné povolanie. Mladí rehoľníci boli vyvezení do preškoľovacieho kláštora v Kostolnej a po absolvovaní preškoľovacích kurzov na nútené práce na stavbe Priehrady mládeže.

Ubytovaní boli v drevených barakoch a stanoch a napriek absencii kňazov si udržali svoju vieru, rehoľné povolanie i spoločné modlitby. Napriek zákazu pochodovali za spevu piesní do kostolov v Udiči a v Púchove a spolu s nimi aj iní brigádnici – študenti, na ktorých mali väčší vplyv ako vedenie tábora. Boli to saleziáni, verbisti, jezuiti, vincentíni, tešitelia, františkáni, kapucíni a členovia ďalších rehoľných spoločenstiev. V tábore sa nachádzali dvaja františkánski kňazi, o ktorých kňazstve vedenie tábora nevedelo a tí každý deň skoro ráno v barakoch tajne slúžili sv. omše. Saleziáni uchovávali Eucharistiu v kufri a mávali pri nej nočnú adoráciu na prvý piatok.

Pobyt jedného turnusu na Priehrade mládeže, ktorým od apríla do septembra 1950 prešli stovky rehoľníkov, trval dva-tri mesiace. Miesta, kde žili a pracovali, sú dnes zatopené pod hladinou priehrady. Po prepustení boli rehoľníci povolaní do Pomocných technických práporov a „nepreškolení“ do preškoľovacieho kláštora v Pezinku. Niektorí z nich sa pokúsili utiecť do zahraničia, kde dokončili teologické štúdiá, iní študovali a boli vysvätení tajne, pričom viacerí boli za to aj uväznení (napr. vincentín Ján Havlík, ktorého proces blahorečenia prebieha). Tí, ktorým sa útek podaril, robili dobré meno Slovensku v zahraničí v misionárskej, pedagogickej, spisovateľskej, vedeckej či inej oblasti.

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.