Rekonštrukcia troch dedín v Pakistane znamená novú nádej pre obyvateľov

(Lahore – Pakistan, 9. november 2012) – Tri dediny v južnom Pakistane zničené povodňami v roku 2010 sa po ôsmich mesiacoch intenzívnej práce stávajú opäť obývateľnými. Zásluhu na tom má miestny projekt, do ktorého boli zahrnutí okrem iných aj saleziáni.
 
121109_pakistan_540x360.jpg
 
Začiatkom marca tohto roku sa niekoľkí partneri – apoštolský nuncius, jezuiti, súkromná nadácia a saleziánske dielo „Don Bosco Lahore“ – spojili a vytvorili pracovný tím v Pakistane s cieľom priniesť podporu ľuďom stále trpiacim následkami povodní.
 
Tím si stanovil maximálny čas osem mesiacov na zrekonštruovanie troch obcí, ktoré spolu zahŕňali 150 domov. Všetok nábytok (stoly, postele, stoličky) pre každý dom, robotnícke práce a elektroinštalácie v domoch boli zabezpečené dielňami Don Bosco Lahore. Tridsať absolventov Centra don Bosca, učitelia a supervízori pracovali aj napriek vysokým letným teplotám len kvôli dodržaniu termínov. Miestni obyvatelia, armáda i obecné zastupiteľstvá vyjadrili veľkú vďačnosť za tento projekt.
 
Don Miguel Ruíz, direktor diela v Lahore, vyjadril spokojnosť s dokončením práce a vyjadril sa, že aj pri tomto projekte mal možnosť pracovať spoločne s chudobnými moslimami a prinášať do Pakistanu nádej a mier v mene dona Bosca.
 
ANS, upravené tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.