Relácia Viera do vrecka: Zneužívanie

(Bratislava, 25. februára 2019) – Neustále pribúdajúce správy o prípadoch sexuálneho zneužívania aj v Cirkvi vyvolávajú v spoločnosti vlnu rozhorčenia, hnev a stratu dôvery.

Z výsledkov vedeckých výskumov však vyplýva, že sexuálne zneužívanie je oveľa rozšírenejšie, než by sme si chceli pripustiť. Podľa docentky Slávky Karkoškovej to znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou vo svojom najbližšom okolí medzi svojimi príbuznými, známymi či kolegami, mávame ľudí, ktorí sú obeťami sexuálneho zneužívania, hoci o tom nevieme. Z tohto pohľadu sa problém, ktorý je zdanlivo mimo nás, stáva aj našou realitou, za ktorú nesieme spoluzodpovednosť.   Čo presne znamená sexuálne zneužitie a ako reagovať, ak sa s ním stretneme vo svojom okolí? Viac povedia doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., vysokoškolská pedagogička a výskumníčka, sr. Marta Andraščíková SSS, pastorálna poradkyňa, JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor Kňazského seminára v Košiciach a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Jednou z organizácií, ktoré sa problematike sexuálneho zneužívania detí venujú, je aj občianske združenie ASCEND, ktoré má webovú stránku http://sexualne-zneuzivanie.sk/. Združenie poskytuje aj odbornú pomoc tým, ktorí prešli traumatickou skúsenosťou zneužitia.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.