Relikvia bl. Titusa Zemana je už aj vo Vysokých Tatrách

(Vysoké Tatry, 27. júla 2018) – „Písal sa rok 1950 a don Titus učil náboženstvo v Šenkviciach. Keď škola organizovala výlet do Tatier, prejavil záujem zúčastniť sa, a tak sa tam spolu so žiakmi aj učiteľmi vybral. Zbadala som, že sa od nás v Tatrách na určitý čas vzdialil. Ako som sa neskôr dozvedela, vybral sa do Podolínca, kde boli sústredení a žalárovaní jeho spolubratia saleziáni… Išiel zistiť, ako sa im dá pomôcť. Pamätám sa na ten pobyt v Tatrách dobre, pretože mi chlapci pri guľovačke rozbili okuliare,“ takto opisuje udalosť jedna zo žijúcich vtedajších žiačok bl. Titusa Zemana, ktorá sa tohto výletu zúčastnila.

Po dlhých rokoch sa don Titus opäť vybral na výlet do Vysokých Tatier, ba dokonca tam aj zostal. Duchovní otcovia a veriaci prejavili záujem, aby farnosť Vysoké Tatry dostala relikvie dona Titusa Zemana. Saleziánska provincia im vyhovela, a tak im v nedeľu 15. júla, don Jozef Luscoň počas svätej omše odovzdal relikviu spolu s dekrétmi o jej pravosti.  

„Keďže v tom čase bola aj spomienka na pobyt Svätého otca Jána Pavla II. na Sliezskom dome pod Gerlachom (bolo to v júli 1995), o 15-tej hodine bola svätá omša aj tam. Samozrejme, že bol prítomný aj don Zeman. Na svätých omšiach sa zúčastnilo veľké množstvo farníkov, ale aj turistov a za rodinnou atmosférou bolo cítiť aj prítomnosť dona Titusa,“ doplnil miestny kaplán.

Informovali: Jozef Luscoň a Lukáš Stolárik

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.