Relikvia dona Titusa vo väznici v Bratislave

(Bratislava, 10. apríla 2018) – V kaplnke väzenskej farnosti bl. Zdenky vo väznici v komplexe Justičného paláca v Bratislave prijali vo veľkonočný utorok 3. apríla relikviu bl. Titusa. V budove, kde bol don Titus vo vyšetrovacej väzbe vypočúvaný a mučený, dnes majú väzni možnosť modliť sa aj pri jeho relivkii. Relikviárom je drevený kríž, ktorý vyrobili niektorí väzni.

Relikviu odovzdal na záver svätej omše v prítomnosti vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka salezián Rastislav Hamráček miestnemu duchovnému správcovi kpt. Mgr. Andrejovi Streicherovi. Pre väzenskú knižnicu podaroval don Hamráček aj oficiálny životopis bl. Titusa Zemana.

Symbolicky sa tak don Titus vrátil, už Cirkvou zapísaný do zoznamu blahoslavených, na jedno z miest, kde sa odohrávalo jeho utrpenie za duchovné povolania.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.