Relikvia Titusa Zemana je už aj v školskej kaplnke. Mladým bude pomáhať v hľadaní povolania

(Sabinov, 7. februára 2023) – V piatok 27. januára bola Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ale zároveň i celej farnosti, odovzdaná relikvia bl. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikviu priniesol a slávnostne odovzdal salezián don Jozef Luscoň pri svätej omši vo farskom kostole. Natrvalo je uložená k verejnej úcte v školskej kaplnke.

„Uvedomujeme si dôležitosť výchovy a vzdelávania, ktoré vedú detí a žiakov aj k zodpovednému rozhodovaniu sa o svojom budúcom povolaní. To bol aj dôvod zaslania našej žiadosti Saleziánom dona Bosca s prosbou o relikviu bl. Titusa Zemana, ktorý je patrónom povolaní. Veríme, že prítomnosť bl. Titusa Zemana medzi nami pomôže nám všetkým spoznávať a rozvíjať krásu skutočných hodnôt a dobra, pomôže našim žiakom nájsť svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského života a kráčať cestou správnych životných postojov a rozhodnutí,“ uviedla škola na svojom webe.

    Slávenie pokračovalo v sobotu stretnutím mladých, rodín i celej miestnej saleziánskej rodiny v kultúrnom dome, kde saleziáni spolupracovníci pripravili večerný program. S príhovormi vystúpili aj don Jozef Luscoň a don Anton Červeň, delegát miestnych saleziánov spolupracovníkov, ktorý si zaspomínal na počiatky apoštolátu v tomto meste. V jadre jeho príhovoru sa niesla vďaka: „Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sa tu pre mladých urobilo toľko dobra.“

Informovala: M. Semanová, ASC, czssabinov.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.