Relikviár Titusa Zemana je už pripravený

(Bratislava, 29. septembra 2017) – V provinciálnom dome saleziánov v Bratislave bol v stredu 27. septembra večer zapečatený relikviár s ostatkami ctihodného Božieho služobníka Titusa Zemana.

Po prečítaní dekrétu o mučeníctve, ktorý vydala Svätá Stolica ešte 27. februára, a po krátkej modlitbe za duchovné povolania bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zapečatil relikviár. Prítomní boli aj tvorcovia relikviára docent Ing. arch. Andrej Botek a Mgr. art. Marián Králik, Art. D. Na akte zapečatenia boli prítomní aj generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni, vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň, provinciál don Jozef Ižold, niekoľko saleziánov spolubratov a niekoľko laikov, ktorí pracujú na provincialáte saleziánov.

Relikviár je zhotovený z bronzu, jeho príprava od prvého návrhu po výslednú podobu trvala sedem mesiacov. Na dvoch čelných reliéfoch sú znázornené dva momenty života dona Titusa: tajné prechody a moment zatknutia. Na vrchnej časti relikviára, ktorý ho uzatvára, je umelecky znázornený nočný motýľ ako symbol nočných prechodov cez rieku Moravu, ale aj víťazstva života nad zlom. Na bočných stenách relikviára sa nachádzajú prvky vajnorského ornamentu. Nápis „Aj my sme povinní dávať život za bratov“ zhŕňa význam mučeníckeho svedectva dona Titusa a jeho odkaz pre všetkých. Po slávnosti blahorečenia Titusa Zemana, bude relikviár v nedeľu 1. októbra popoludní o 16.00 uložený vo farskom vo Vajnoroch, kde bude jeho stabilné miesto.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.