Relikvie dona Bosca aj v Hromoši pri Starej Ľubovni

(Hromoš, 21. novembra 2013) – Veriaci z obce Hromoš požiadali v máji tohto roka dona Pavla Michalku o zvláštnu pomoc. Pre ich Kostol Panny Márie Pomocnice chceli získať relikviu dona Bosca. Tento vzácny dar im sprostredkoval don Pierluigi Cameroni z Ríma, generálny postulátor Saleziánov dona Bosca.

Začiatkom novembra saleziáni zo Sabinova predstavili v Hromoši počas sv. omší dona Bosca, jeho spiritualitu a synovský vzťah k Panne Márii Pomocnici. Relikviu si ešte predtým uctili birmovanci a asi dvestopäťdesiat veriacich vo farskom kostole v Plavnici. V Hromoši ju potom priniesli k oltáru niekoľkí saleziáni spolupracovníci a mladí zo Sabinova.

"Spolu s pánom farárom, veriacimi i mládežou sme v Hromoši prežili radostné a neformálne chvíle a sme veľmi vďační za túto prvú spoločnú misiu saleziánskej rodiny zo Sabinova. Veriacim v Hromoši prajeme veľa Božích milostí na príhovor Panny Márie Pomocnice a sv. Jána Bosca," povedali saleziánov zo Sabinova.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.