Relikvie dona Bosca ukončili svoju púť

(Turín, 3. februára 2014) – “Don Bosco je tu!” Toto heslo zaznelo za posledných päť rokov v 132 krajinách sveta – kam zavítala urna s relikviou otca a učiteľa mladých. Relikvie putovali ako príprava na 200. výročie narodenia dona Bosca, ktoré začne sláviť saleziánska rodina v auguste 2014.

Relikvie zavŕšili svoju púť návratom do Turína. V arcidiecéznej katedrále sa vo štvrtok 30. januára konali slávnostné vešpery s miestnym arcibiskupom Mons. Cesarem Nosigliom, a potom nasledovala slávnostná procesia cez centrum mesta až na Valdocco, do Baziliky Márie Pomocnice kresťanov. Tam sa všetkým prihovoril vo svojom “večernom slovku” don Pasqual Chavez: “Keď som bol pred dvanástimi rokmi zvolený za hlavného predstaveného a prišiel som do tejto baziliky sláviť svätú omšu, odovzdal som mladých z celého sveta pod ochranu Panny Márie Pomocnice. Teraz, keď končím svoj úrad, som nesmierne šťastný, že vidím tento chrám naplnený mladými zo všetkých kútov sveta.” Don Pasqual odovzdal mladým aj päť slov, na ktoré nesmú nikdy zabudnúť:

1) vaša mladosť je úžasný dar;2) nenechajte sa znechutiť ťažkosťami;3) zanechajte po sebe stopu;4) darujte život, aby ste mohli žiť naplno;5) milujte Krista, ktorý jediný vás raz vzkriesi.

Don Bosco sa vrátil domov. Vrátil sa z púte, počas ktorej stretol svoju rodinu, ktorá sa z malého semiačka rozrástla na košatý strom, lepšie povedané na veľký “les” (taliansky sa povie les – bosco).

Informoval: Štello SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.