Relikvie svätca neobišli ani Ružomberok

(Ružomberok, 19, apríla 2013) – Relikvie dona Bosca navštívili aj Ružomberok. Do farského kostola sv. Ondreja apoštola prichádzali v čase od 11.45 do 14.00 hodiny veriaci, aby si uctili dona Bosca a vyprosovali si milosti potrebné pre život.

 

Foto: Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.