Relikviu blahoslavenej Laury Vicuñovej vystavili v Bahia Blanca

(Bahia Blanca, Argentína, 22. január 2016) – Blahoslavená Laura Vicuña neprestáva prekvapovať svet ani po sto rokoch od jej smrti. V roku 2000 bola zverejnená skutočná fotka blahoslavenej Laury. Na obrazoch bola zobrazovaná tradične s európskymi črtami, no po dlhom skúmaní sa zistilo, že to nebola pravda. Tento rok 22. januára – v deň jej liturgickej spomienky vystavili relikviu blahoslavenej Laury v rímskokatolíckom Kostole arcidiecézy Bahia Blanca.

Blahoslavená Laura Vicuña sa narodila 5. apríla 1891 v čílskom meste Santiago. Ako dvanásťročná zomrela 22. januára 1904 v argentínskej dedine Juninde los Andes. Počas svojho života veľmi dobre rozumela tajomstvu, ktoré je v spoločnosti často zabudnuté – modlitbe. „Pre mňa je to jedno a to isté, modliť sa alebo pracovať, modliť sa alebo sa hrať, modliť sa alebo spať. Keď robím to, čo mi je povedané aby som spravila, robím to, čo chce Boh aby som spravila a to je to, čo chcem spraviť aj ja. To je moja najlepšia modlitba,“ zvykla vravievať. Jej láska k Bohu a Panne Márii ju viedla k snahe, aby sa jej matka znovu navrátila k Bohu. „Laurita,“ povedala jedna zo sestier, „vymenila svoj život za duchovné uzdravenie jej matky.“

„Áno, mama,“ povedala Laura svojej mame, „zomieram, pretože som o to požiadala Ježiša. Skoro dva roky po tom, ako som Bohu ponúkla svoj život za tvoj, za milosť tvojho duchovného života. Och, mama! Uvidím ešte radosť z tvojho obrátenia predtým ako umriem?“ Na druhý deň od Laurinej smrti dodržala jej mama Mercedes sľub a zmierila sa s Bohom.

V piatok 22. januára tohto roka bola relikvia blahoslavenej Laury vystavená vo farnosti Santa Teresita v Bahia Blanca. Miestny arcibiskup koadjútor Carlos Azpiros Costa OP viedol obrad a celebroval slávnostnú omšu, počas ktorej predstavil vzor Laury Vicuñovej ako príklad pre mnohé rodiny a hlavne pre dievčatá.

Relikviár bude vystavený vo výklenku saleziánskych svätých, ktorý sa nachádza v jednej z kaplniek kostola. Relikvia blahoslavenej Laury Vicuñovej sa vyníma na čestnom mieste spolu s blahoslaveným Zefirínom Namuncurom a blahoslaveným Artemidom Zattim.

ANS, Ľudmila Pramuková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.