Rodina je tým prvým miestom, kde sa učíme milovať

(Bratislava, 21. októbra 2022) – Októbrová brožúrka edície Viera do vrecka nesie názov Nádej je v rodine. Jej autorkou je riaditeľka Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy Monika Jucková.

„O rodine sa veľa napísalo a napíše. V tejto knižke vám skúsim načrtnúť čosi z toho, čo nás zaujíma, čo nás denne trápi, čo potrebujeme. A s čím mám osobné skúsenosti, čo sama prežívam a pozorujem. Čo ma posledné dni, mesiace, roky oslovilo vzhľadom na sviatostné manželstvo. Silu svedectiev, ktoré odzneli na Svetovom stretnutí rodín v Ríme koncom júna roku 2022. A v neposlednom rade aj mimoriadny záujem pápeža Františka o manželstvo a rodinu,“ hovorí v úvode knihy autorka.

Kniha TU.

O autorke:Mgr. Monika Jucková (1962) je výkonná riaditeľka Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, predsedníčka Únie centier a poradní pre rodinu, členka Rady KBS pre rodinu, kresťanská koučka a konzultantka. Vyštudovala Katolícku teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa manželským párom a participuje na príprave snúbencov. S manželom Alfonzom majú osem detí.

Hlavnou líniou edície Viera do vrecka 2022 z dielne Vydavateľstva DON BOSCO je uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska, aby priniesli úrodu aj v našom živote.

Viac informácií o edícii a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na e-shope www.donbosco.sk.

Informoval: Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.