Rodina – ohnisko viery

(Bratislava, 20. marca 2013) – V dňoch 11. – 17. marca navštívil Slovensko taliansky kňaz pôsobiaci vo farnosti sv. Jozefa v Bovolone, don Renzo Bonetti. Taliansky hosť prijal pozvanie Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, aby predstavil projekt Rodina-Cirkev, ktorý sa zaoberá otázkou úlohy rodiny v Cirkvi. Don Bonetti sa dlhodobo zaoberá pastoráciou rodín, snúbencov, manželov v kríze a dlhodobo slobodných najmä zakladaním nových rodinných a evanjelizačných spoločenstiev vo farnostiach. Počas slovenskej návštevy sa podelil so svojimi skúsenosťami z projektovania pastoračnej starostlivosti vo farnosti prostredníctvom služby rodín. Navštívil Bratislavu, Gabčíkovo, Badín, Žilinu a Košice. Okrem vzdelávacích seminárov pre kňazov a angažovaných laikov viedol niekoľko prednášok, seminárov, besied a duchovnú obnovu.

12. marca slávil u saleziánov na Miletičovej sv. omšu za rodiny, s ktorými sa následne stretol na prednáške na tému „Tajomstvo sviatostného manželstva“. Prednášku dona Bonettiho si môžete pozrieť na našej stránke.

 

Informovala: mkFoto: www.famigliacristiana.it

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.