Rodina saleziánov spolupracovníkov na Slovensku má svoj symbolický cintorín

(Drienica, 20. novembra 2017) – V areáli pastoračno-rekreačného centra Domu mamy Margity na Drienici vznikol symbolický cintorín na pamiatku zosnulých saleziánov spolupracovníkov. Jeho oficiálne otvorenie sa konalo 11. novembra posvätením kríža.

Mená s dátami zosnulých saleziánov spolupracovníkov sú uvedené na kovových tabuľkách. "Aj takto naši drahí zosnulí bratia a sestry zostávajú v našej pamäti a okrem spomienky na duchovných obnovách sa za nich môžeme zvlášť intenzívne modliť počas duchovných cvičení či iných pobytoch na Drienici," hovoria o význame tohto miesta spolupracovníci.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.