Rodina saleziánskych svätých sa rozširuje o prvého peruánskeho saleziána

(Vatikán, 18. apríla 2013) – Don Pierluigi Cameroni SDB, generálny postulátor saleziánskej rodiny, predstavil pred dvoma dňami Kongregácii pre kauzy svätých “Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (vynikajúci stav života, cností a chýr svätosti) Božieho služobníka Mons. Octavia Ortiza Arrietu SDB.

Octavius Ortiz Arrieta sa narodil v Lime 19. apríla 1879. Po otvorení prvej saleziánskej odbornej školy v Peru v roku 1893 nastúpil ako študent do tesárskej triedy. Vstúpil do noviciátu v Callao a neskôr zložil doživotné sľuby. Stal sa prvým saleziánskym kňazom z Peru. Po niekoľkých rokoch, ktoré strávil vo viacerých dielach ako direktor sa v roku 1921 stal biskupom Chachapoyas, čím sa stal i prvým saleziánskym biskupom z tejto krajiny.

Už v mladosti ho volali „klenot saleziánov“. Na saleziánske diela v Peru mal skutočne veľký vplyv, najmä na diecézu Chachapoyas, ktorej zasvätil 36 rokov svojho života. Práve tu sa rozvinula jeho povesť svätosti a vzišla požiadavka o spustenie procesu blahorečenia.

Hoci jeho diecéza nebola misijným územím, stal sa ozajstným misionárom a evanjelizátorom v obrovskej a pomerne izolovanej diecéze. Podnikol niekoľko misijných ciest peši, na koni, cez lesy, hory i rieky. Niekoľkokrát unikol smrti, no nezaobišlo sa to bez zlomených rebier a končatín.

Počas jeho obdobia dostala časť územia status apoštolskej prefektúry a časť osobnej prelatúry. Po mnohých ťažkostiach sa mu v jeho diecéze podarilo založiť seminár. Dvakrát odmietol premiestnenie do inej diecézy, ktorej správa by bola pre neho menej vyčerpávajúca.

V pastorácii Mons. Ortiza bolo silne zakotvené motto, ktoré si vybral pri biskupskej vysviacke: „Daj mi duše, ostatné si vezmi.“ Svoje pastoračné povinnosti vykonával s veľkou vášňou a obetavosťou.

2013 04 18 ANS Ortiz2

ANS, sdb.org, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.