Rodinné popoludnie v Rožňave

(Rožňava, 12. septembra 2014) – Prvé septembrové sobotňajšie popoludnie sa mladí animátori rožňavskej Domky spoločne s farnosťou Rožňava – Juh rozhodli venovať rodine. Uskutočniť toto podujatie bolo možné aj vďaka podpore projektu KomPrax. Išlo o relaxačno-zábavné popoludnie pre rodiny.

Pre deti aj mladých bol pripravený pestrý program. Po úvodnom slovku sa účastníci mohli pustiť do plnenia úloh na pohybových alebo tvorivých stanovištiach. Za ich splnenie následne získali body, za ktoré si v pestrom „obchode“ mohli vybrať odmenu. „Na rodinnom dni sa mi veľmi páčilo. Boli tam super hry a veľa dobrého jedla. Najviac na zaujalo stanovište, kde som sa s tatkom pretláčala palicami,“ povedala na záver účastníčka Laura Maníková.

Informovala Mariana MichalkováFoto: Viktória Kovácsová a Mariana Michalková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.