Rodinný Silvester v Dubnici

(Dubnica nad Váhom, 8. januára 2016) – Mladí v Dubnici nad Váhom opäť oživili tradíciu rodinného Silvestra. V posledný deň kalendárneho roku sa stretlo vyše 120 mladých i starších, rodiny aj tí, čo zostali sami na spoločnom slávení. Záver roku 2015 sa vďaka scénkam, zábavnému slovu, tancu i rozhovorom pri stoloch niesol v duchu radosti a rodinnosti. Súčasťou programu pred polnocou bola aj spoločná ďakovná adorácia v kostole, po ktorej nasledovali blahoželania a návrat k stolom plným dobrôt.     

Peter Magura SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.