Rodiny zo Salezka spojili príjemné s užitočným

(Banská Bystrica, 30. júna 2022) – Posledná júnová sobota v Sásovej patrila akcii prvej svojho druhu s názvom Dobrovoľná sobota pre Sásovú. Išlo o brigádu spojenú s atrakciami a súťažami pre deti a rodičov.

V Jelšovom hájiku sa od desiatej hodiny zbiehali rodiny s deťmi, ktoré prilákala hudba alebo jedna z najväčších motivácií detí – skákací hrad. Deti mali možnosť zasúťažiť si na rôznych stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili animátori zo saleziánskeho strediska. Ako odmenu za splnené úlohy sa následne mohli zúčastniť lanovej aktivity, zastrieľať si z luku alebo ísť na skákací hrad či pochutnať si na ľadovej drti.

Zatiaľ čo deti behali a plnili úlohy, rodičia mali možnosť priložiť ruku k dielu a zapojiť sa do upratovania hájika od odpadkov. Okrem čistenia tohto miesta sa pracovalo aj na oprave štrkových chodníkov. Pre všetkých ochotných brigádnikov a samozrejme aj pre deti bolo zabezpečené občerstvenie v podobe klobások, ktoré sa priamo na mieste pripravovalo.

„Keďže sa jedná o prvý ročník podobnej akcie, som veľmi rád, že sa jej zúčastnilo dostatok Sásovčanov, s ktorými sme mohli spraviť svoje okolie krajším. Je jednoduché sedieť za klávesnicou a sťažovať sa na sociálnych sieťach, ako je všetko zanedbané. Druhá vec je začať sám od seba,“ priblížil svoju motiváciu spoluorganizítor Noro Gura.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.