Rok našej misie sa naplnil

Rok našej misie v Jakutsku sa naplnil. Pracovali sme v krajine na ďalekom východe Ruska. Jakutsko je krajina bohatá na nerastné suroviny, ktorej dominuje obrovská tajga s množstvom zveri, sobov, losov, medveďov, vlkov, nespočetných riek a nádherných lesov. Krajina, kde je leto veľmi krátke a horúce, zaujímavé sú biele noci, kedy slnko takmer nezapadá. V zime od novembra do februára slnko nevidíme, teploty sa pohybujú bežne -35°C a zažili sme aj -53°C.

Národnosť sa do pasu nepíše – bolo by to zamotané. Žijú tam Jakuti, Eveni, Evenkovia, Jukagiri, Čukčovia, Tatari, Turci, Arméni, Rusi a mnohé iné národnosti. Pôvodné obyvateľstvo má svoje prírodné náboženstvo šamanizmus, taktiež mnoho kresťanských, protestantských cirkví a samozrejme pravoslávna cirkev. Katolíci sú naozaj menšinovým náboženstvom. No aj tak sme my dvaja, každý síce originálne a svojsky, cítili Božie volanie na túto misiu. Boží hlas k nám hovoril cez saleziánov, najmä Fera Špánika a don Pavla Michalka.

V Jakutsku sme spolu prežili devätnásť mesiacov. No ostatný rok to bolo dobrodružstvo s Bohom a ľuďmi. Väčšiu časť roka sme pracovali v meste Jakutsk s don Mariánom Peciarom, don Petrom Lorencom, dobrovoľníčkou Luciou Čupeľovou a farníčkou Katarínou Kudriašovou. Dva a pol mesiaca sme pôsobili v meste Aldan s direktorom misie s don Paľom Michalkom, dlhoročným misionárom don Jozefom Tóthom a s dobrovoľníčkou Emkou Herčkovou.

Prvý kurz manželských večerov v meste Jakutsk sme s Paľom uviedli vo februári. Osem začalo no dokončilo šesť manželských párov.

P

re veľký záujem týchto kurzov a zvážení celej komunity sme s Božou pomocou zahájili začiatkom apríla už druhé manželské večery. Záujem bol nebývalý. Zúčastnilo sa a dokončilo všetkých 16 párov, veriaci ale aj hľadajúci a neveriaci manželia. Bola to výzva pre celú komunitu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili, aby všetko prebehlo v harmónii lásky a pokoja. Boh nás všetkých odmenil svedectvami manželských párov. V prvom aj v druhom kurze sa zúčastnili veriaci manželia z našej farnosti.

Prazdnik vesny a truda – Sviatok jari a práce. Prvý máj je deň, kedy pracujúci manifestujú, prechádzajú ulicami mesta, prezentujú s hrdosťou svoju prácu. My starší nato pamätáme.

Deti v detskom domove ku dňu ,,Pabedy“ chystali program na ktorom sme účinkovali spoločne.

Deviaty máj sa v Rusku slávi ako Sviatok víťazstva nad fašizmom. Pozostalí nesú fotografie svojich blízkych, ktorí položili svoj život za našu slobodu v II. svetovej vojne. Tento pochod mestom sa nazýva Bezsmetnyj polk.

Začiatkom mája, keď sa ľad na riekach topí, naskytá sa prírodné divadlo-ľadochod, no nie vždy sa podarí ho vidieť. Ľady na Lene sa topili pomaly.

Domorodí obyvatelia Eveni a Evenkovia slávia Nový rok príchodom leta. 11.6. sme sa zúčastnili s priateľom Nikolajom na sviatku Bakaldyn pri riečke Kemkeme.

Letné tábory sú pre saleziánov veľkou možnosťou pracovať s deťmi. Aj našej komunite sa podarilo v spolupráci so školou v dedinke I. Chomustach pripraviť tábor, ktorý mal názov Priatelia.

V predchádzajúcom blogu sme sa zmieňovali o práci s kvetmi, keď boli ešte len za oknom. Koncom mája dozrel čas na výsadbu do pripravených záhonov. Ovocie našej práce sa ukáže v lete. Keď sme odlietali z Jakutska, nevyzeralo to zle, posúďte sami.

Podobne ako Evenkovia a Eveni, aj Jakuti oslavujú letný slnovrat sviatkom „Ysach“. Pre nás to bola možnosť vidieť bohatú škálu nádherných národných odevov, tancov, obradov a kultúru ich pôvodného spôsobu života.

Na záver iba toľko. Boh sa nedá nikdy zahanbiť a daroval nám aj cez mnohé ťažkosti dary nevídané. Priateľstvá ľudí, s ktorými nás spája tá istá nádej a viera v Ježiša Krista a aj niečo osobné vo vzťahu s ním…a nedá sa to opísať.

Chcem podporiť saleziánsku misiu na Sibíri.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.