Rok viery a synoda – so saleziánskou charizmou

(Rím, 10. októbra 2012) – Celá Cirkev slávi 11. októbra 50. výročie začatia Druhého vatikánskeho koncilu. Pápež Benedikt XVI. vyhlásil pri tejto príležitosti Rok viery, ktorý potrvá až do slávnosti Krista kráľa roku 2013. Saleziánska rodina vstupuje do Roka viery s citlivosťou vlastnou saleziánskej charizme.

V príprave na dvojsté výročie narodenia dona Bosca je rok 2012-2013 zameraný na spoznávanie a prehĺbenie pedagogiky, preventívneho výchovného systému dona Bosca. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez dal saleziánskej rodine pre rok 2013 Heslo „Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evanjelium radosti“. Saleziánske poslanie je od svojho počiatku späté s výchovou mladých vo viere. Tieto témy tak ponúkajú podnety ako prežívať Rok viery v duchu saleziánskeho poslania.

Saleziánske zastúpenie na synode o novej evanjelizácii

Medzi vyše 400 účastníkmi synody sú v rôznych úlohách prítomní 15 členovia saleziánskej rodiny: ex offo kardinál Tarcisio Bertone, štátny sekretár Vatikánu a kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. K nim sa pridáva Mons. Enrico dal Covolo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity, menovaný na synodu priamo pápežom. Ďalej ako volení členovia biskupských konferencií: Mons. Rosario Rosario Vella, biskup z Madagaskaru, Mons. Bernardo Miguel Bastres Florence z Čile, Mons. Ignazio Bedini, arcibiskup Latínov v Iráne, Mons. Malayappan Chinnappa, arcibiskup Madrasu a Mylapore v Indii a Mons. Timothy Costelloe, arcibiskup Perthu v Austrálii. Medzi desiatimi rehoľnými predstavenými je don Pascual Chávez, ako hlavný predstavený saleziánov ale aj ako predseda Únie generálnych predstavených reholí. Ako prizvaní experti, ktorých je spolu 45, sa na synode zúčastňujú don Luiz Alves de Lima z Brazílie, odborník na katechetiku, don Cleto Pavanetto, emeritný profesor kresťanských a klasických jazykov na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme a saleziánka, Dcéra Márie Pomocnice, sr. Enrica Rosanna, bývalá podsekretárka Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života. Medzi audítormi, ktorých je spolu 49, je aj generálna matka Dcér Márie Pomocnice sr. Yvonne Reungoat a tiež don Renato De Guzmán, hlavný pastoračný asistent Grade School and High School Departments, Don Bosco Technical Institute v Makati Cityna Filipínach. 

Slovenská saleziánska rodina bude prežívať v tomto Roku viery dve veľké udalosti: Saleziáni budú mať svoju provinciálnu kapitulu, rozdelenú na dve zasadania – jesenné a jarné, a v apríli 2013 privítajú slovenské saleziánske strediská relikvie dona Bosca.

– – – – –

11. október v dejinách Cirkvi

– 11. októbra 1962, pred 50 rokmi, dnes už blahoslavený pápež Ján XXIII. otvoril Druhý vatikánsky koncil. Medzi niekoľkými rehoľnými predstavenými, ktorí boli prítomní na Koncile, bol aj vtedajší hlavný predstavený saleziánov, don Renato Ziggiotti (viedol Saleziánsku spoločnosť v rokoch 1952-65). Zúčastnil sa na ňom „s mysľou a rdcom skutočného syna Cirkvi“.– 11. októbra 1992, pred 20 rokmi a 30 rokov od koncilu, bl. pápež Ján Pavol II. vydal nový Katechizmus Katolíckej cirkvi ako jedno z najdôležitejších ovocí Druhého vatikánskeho koncilu.– 11. októbra 2011 pápež Benedikt XVI. vydal Apoštolský list s názvom Porta fidei (Dvere viery) a ohlásil ním Rok viery.

121010_rokviery1.jpg

spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.