Roman Jachimowicz: Musíme hľadať vlastné sily z našich zdrojov

2020 10 16 Jachimowicz1(Brno, 16. októbra 2020) – Región severnej a strednej Európy má nového radcu. Dona Tadeusza Rozmusa nahradil ďalší poľský kňaz, niekdajší provinciál z poľského severu don Roman Jachimowicz. Pre webovú stránku českých saleziánov poskytol začiatkom septembra rozhovor, v ktorom odpovedal aj na tieto otázky: Otec Roman, si novým regionálnym radcom hlavnej rady saleziánskej kongregácie pre našu oblasť. Je to teda rovnaký región, ako mal na starosti tvoj predchodca Tadeusz Rozmus?

Vlastne je rovnaký, ale žijeme v turbulentnej dobe, takže musíme i s ohľadom na náš región brať v úvahu rôzne faktory: sociálne zmeny a tiež zmenšovanie provincií čo do počtu spolubratov.

Myslíš predovšetkým na severe a na západe európskeho kontinentu?

Áno, presne. Mohli by sme napríklad spájať provincie podľa jazykového kódu, takže by sme napríklad prepojili nemeckú a rakúsku provinciu. Mali by sme to ale premyslieť trochu inak. Napríklad by sme mohli provincie, ktoré majú väčšinu spolubratov v pokročilejšom veku spojiť s provinciami, kde sú ešte mladší spolubratia, aby to bolo na prospech obom.

Toto premýšľanie bude asi ešte súčasťou dlhodobejších úvah…

Áno, musíme sa stretávať, vážne o týchto veciach hovoriť. Nemali by sme myslieť na koniec, ale skôr premýšľať, pred akými možnosťami takéto provincie stoja a ako by sa dalo pokračovať v práci pre najchudobnejšiu mládež s pomocou laikov a mladších spolubratov. Mali by sme predovšetkým hľadať cesty vlastnými silami. Myslím si, že nebude cestou pomáhať Európe prostredníctvom mimoeurópskych spolubratov. Predovšetkým totiž musíme hľadať vlastné sily z našich zdrojov.

Celý rozhovor nájdete na tomto linku.

Zdroj: www.sdb.cz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.