Rómovia na Luníku si sprítomnili Kristovo utrpenie živou krížovou cestou

(Košice-Luník IX, 15. apríla 2014) – Na Kvetnú nedeľu sa na Luníku IX konala živá krížová cesta. Sprítomniť Ježišovo utrpenie prišlo asi 60 hercov z Nižnej Šebastovej a okolia pod vedením otca Petra Gombitu. Medzi Rómami sa našli plačúce ženy i deti, obrancovia Ježišovej nevinnosti, ale i Šimonovia túžiaci uľahčiť mu bremeno. Samotní herci uznali, že taký autentický "židovský národ" počas siedmich rokov, odkedy nacvičili túto krížovú cestu, ešte nezažili.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.