Rómovia z Luníka IX sa stretli s pápežom Františkom

(Rím, 9. novembra 2015) – Minulý mesiac uplynulo 50 rokov od stretnutia pápeža Pavla VI. s kočovnými Rómami v rímskej časti Pomezia. Z príležitosti výročia tohto stretnutia sa v dňoch 23. – 26. októbra 2015 uskutočnila v Ríme Svetová púť Rómov. Rómovia z celého sveta (asi 7 – 8 tisíc) prijali pozvanie pápeža Františka – nevynímajúc zástupcov zo Slovenska, ktorých bolo asi 130 – a zaplnili Rím. Medzi Slovákmi nechýbali Rómovia zo saleziánskeho strediska na Luníku IX.

Púť sa uskutočnila pod záštitou Rady pre pastoráciu Rómov a menšín pri KBS a viedol ju košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Ako sa Rómovia z Luníka pripravovali na púť, jej samotný priebeh očami pútnikov, príhovor pápeža prednesený počas audiencie s Rómami a ďalšie informácie nájdete na stránke www.lunik9.sk. 

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.