Rozhlasové duchovné cvičenia Rádia Lumen povedie salezián

(Banská Bystrica, 25. marca 2015) – V poradí ôsme duchovné cvičenia katolíckeho rádia, ktoré majú poslucháčom pomôcť lepšie sa pripraviť na prežitie tajomstva Veľkej noci bude viesť salezián Pavol Grach. Don Grach je v súčasnosti direktorom saleziánskej komunity v Trnave na Kopánke. Pôsobil v saleziánskych dielach v Poprade, v Žiline a Bratislave. Šesť rokov prežil v materskom dome saleziánov v Turíne na Valdoccu. Viackrát bol exercitátorom pre svojich spolubratov, rehoľné sestry, spoločenstvo saleziánov – spolupracovníkov a tiež pre rôzne rodinné spoločenstvá.

Duchovné cvičenia v Rádiu Lumen bude viesť s mottom: „Daj mi duše a ostatné si vezmi! Apoštolská horlivosť dona Bosca ako inšpirácia pre kresťanov XXI. storočia.“ Program 8. duchovných cvičení v Rádiu Lumen bude nasledovný:

26. marca 2015 – štvrtok

18:00 – 19:00 Svätá omša – otvorenie duchovných cvičení – Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici19:00 – 19:30 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom19:30 – 19:45 Modlitba vešpier z Košíc20:00 – 20:30 Spomienka na rozhlasovú púť 2014 v Krakowe. Pozvánka na tohtoročnú20:30 – 21:30 Pobožnosť krížovej cesty s exercitátorom

27. marca 2015 – piatok

18:00 – 19:00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici19:00 – 19:30 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom19:30 – 19:45 Modlitba vešpier z Košíc20:00 – 20:30 História rozhlasových duchovných cvičení – 1. časť20:30 – 24:00 Od srdca k srdcu – Rozhlasové duchovné cvičenia:20:30 – 21:30 – eucharistická adorácia21:30 – 22:30 – úvahy na tému duchovných cvičení22:30 – 24:00 – kontakt s poslucháčmi cez mail, sms a facebook  a rozhovor s exercitátorom

28. marca 2015  – sobota

18:00 – 19:00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici19:00 – 19:45 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom20:00 – 20:15 Modlitba vešpier20:15 – 20:30 História rozhlasových duchovných cvičení – 2. časť20:30 – 24:00 Od srdca k srdcu – Rozhlasové duchovné cvičenia:20:30 – 21:30 – eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke21:30 – 22:30 – úvahy na tému duchovných cvičení22:30 – 24:00 – kontakt s poslucháčmi cez mail, sms a facebook24:00 – ukončenie rozhlasových duchovných cvičení  s požehnaním

Zdroj: www.lumen.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.