Rozhovor s hlavným predstaveným: Návšteva pápeža v Turíne je radosťou a darom

2015 06 19 ANS papez(Rím, Taliansko, 19. jún 2015) – „Pre nás saleziánov a pre saleziánsku rodinu, vidieť pápeža na Valdoccu je dôvodom ďakovať Bohu, ďakovať pápežovi a zároveň je to príležitosť pre nás rásť v dôvere Pánovi, Cirkvi a našej charizme. Jeho prítomnosť nás pozýva ísť ďalej na tejto ceste vernosti,“ povedal don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, v rozhovore o návšteve pápeža Františka v Turíne.

Pápež František povedal, že ide do Turína kvôli Turínskemu plátnu a dvestoročnici dona Bosca. Čo táto udalosť znamená pre saleziánov a pre saleziánsku rodinu?Kamkoľvek pápež František ide, jeho prítomnosť je vždy veľkou radosťou a darom pre každého. Pre nás saleziánov a pre saleziánsku rodinu vidieť pápeža na Valdoccu je dôvodom ďakovať Bohu, ďakovať pápežovi a zároveň je to príležitosť pre nás rásť v dôvere Pánovi, Cirkvi a našej charizme. Jeho prítomnosť nás pozýva ísť ďalej na tejto ceste vernosti. Toto nebude len turistická návšteva.

Oddanosť pápežovi sa odovzdáva v kongregácii už od dona Bosca. Čo znamená vernosť tejto tradícii v tomto konkrétnom historickom momente?V charizmatickom dedičstve, ktoré sme prijali od dona Bosca, nachádzame veľkú lásku k Cirkvi a k pápežovi. Pre nás je to dnes veľmi aktuálne. Ako saleziánska rodina žijeme týmto hlbokým zmyslom a chceme upevniť našu vernosť Cirkvi nadovšetko. Saleziánska rodina patrí do Cirkvi, pretože sme nasledovníkmi Pána Ježiša. Zároveň je saleziánska rodina na tej istej ceste ako Cirkev. Chceme byť súčasťou Cirkvi, ktorá prichádza k marginalizovaným a ide blízko k chudobným, ako vyzýva pápež František. Myslím, že v tomto čase máme veľmi osobitnú zodpovednosť za vernosť Ježišovi, Cirkvi a pápežovi, ak chceme byť naozaj dobrými vychovávateľmi a evanjelizátormi mladých. Nesmieme nikdy zabudnúť, že toto je naša veľká zodpovednosť – byť evanjelizátormi mladých ľudí vo svete, a to robíme prostredníctvom výchovy a osobnej formácie.

Máme pápeža so znalosťami o donovi Boscovi a láskou k našej Matke. Zvyšuje to pocit zodpovednosti kongregácie za jej charizmu a misiu?Pápež pozýva saleziánsku kongregáciu a v širšom zmysle aj saleziánsku rodinu, aby bola verná Ježišovi v našich charizmatických koreňoch. Pápež nám stále pripomína potrebu, ktorú cítime, vyhovieť potrebám mladých ľudí, zvlášť núdznych. Nabáda nás, aby sme neochabovali, aby sme sa ako kongregácia neuzatvárali do komfortnej zóny, ale aby sme hľadali striedmosť, jednoduchosť a chudobu. A je mojou úlohou, z pozície hlavného predstaveného, pripomínať to celej našej saleziánskej rodine a zvlášť saleziánskej kongregácii.

Aké sú výzvy, ktoré saleziáni a saleziánska rodina musia prekonať, aby bola vernejšia smerovaniu a štýlu pápeža Františka?Myslím, že musíme byť veľmi citliví a mať naše oči a uši otvorené pre ozajstný nárek mladých, aby sme pochopili, ktoré sú ich skutočné potreby. Musíme počuť hlas najchudobnejších mladých v tomto svete, aby sme vedeli, čo je ozajstná chudoba. A nemôžeme byť pokojní, ak nepočúvame a nehľadáme cestu k odpovediam. Toto je nárek, ktorý k nám prichádza od Ježiša. Som presvedčený, že don Bosco by dnes urobil všetko, čo je možné, aby ukázal veľkú citlivosť na plač tohto sveta, ktorý je veľmi tvrdý, taký tvrdý, ako svet v jeho časoch. Počiatočný bod je tento: veľká citlivosť, veľká otvorenosť našich sŕdc a vôľa konať. Pre nás, ako saleziánsku rodinu a kongregáciu, nestačí analyzovať situáciu "od stola". Musíme byť vždy v pohybe vo všetkých častiach sveta. Toto budem vždy neúnavne hovoriť a pripomínať saleziánskej rodine.

Čo nám poviete o vašom priateľstve s pápežom Františkom, kým ste ešte boli provinciál a on kardinál?Ľudia sa ma často pýtajú túto otázku. Ale nemôžem povedať, že sme boli blízki priatelia. Bolo to ako vzťah akéhokoľvek saleziánskeho provinciála so svojím biskupom. Stretli sme sa počas slávení a videl som jeho veľkú citlivosť na najchudobnejších. V našej diecéze v Argentíne bol dobrým pastierom. Stretli sme sa niekoľkokrát na modlitbách v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v susedstve Almagro v Buenos Aires. Nám, saleziánom, bol vždy veľmi blízky, ale keďže je veľmi citlivý, bol veľmi blízky všetkým. Ďakujem za túto otázku, pretože sa mohlo zdať, že som bol jeho dobrým priateľom, ale to nie je ten prípad.

Keď ste poznali kardinála Bergoglia, pomysleli ste si niekedy, že raz bude pápežom?Vždy som ho považoval za veľmi dobrého kardinála a vždy sa mi páčila jeho skromnosť – ako Dobrý Pastier. Ale nikdy som o ňom nepremýšľal ako o pápežovi. Predvšetkým preto, lebo tam bol pápež Benedikt XVI. a nikto nepredpovedal jeho slobodné rozhodnutie, vykonané s veľkou odvahou a vierou, ktoré nám umožnilo mať dnes pápeža Františka. Som veľmi šťastný zo služby pápeža a mnohokrát som povedal: ďakujme Bohu za pápeža Františka, ale ďakujme aj za Benedikta XVI., pretože, ako som povedal, mal veľkú vieru, veľkú víziu pre Cirkev a veľkú slobodu.

ANS, Alessandro Parrozzani, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.