Rozlúčili sme sa so sestrou Emíliou Kubicovou FMA

(Trnava, 17. júna 2013) – 8. júna  na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, si Pán povolal do večnosti saleziánku sr. Emíliu Kubicovú. Pochádzala zo Žiliny. O mesiac by oslávila 88 rokov života a 63 rokov rehoľného zasvätenia.  

Pohrebné obrady a svätá omša sa konali 13.6.2013 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave a v saleziánskom kostole na Kopánke. Obradom predsedal miestny farár don Vladimír Študent SDB.

Sestra Emília Kubicová sa narodila 6. júla 1925 v Žiline. Bola najmladšia z 5 súrodencov. Vyrastala v rodine, v ktorej dostávala príklad rodinných čností. Už v rannom detstve u nej začali problémy so zrakom. Po púti k Panne Márii vo Višňovom sa jej zrak natoľko zlepšil, že sa mohla venovať štúdiu. Skončila Učiteľskú akadémiu u sestier Uršulínok v Bratislave. Študovala aj hru na klavír, bola nadanou hudobníčkou.

V r. 1946 požiadala o prijatie do Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Po absolvovaní noviciátu v Nitre zložila 6. júla 1950 svoje prvé sľuby. Bolo to už obdobie, kedy sa očakával násilný zásah zo strany komunistického režimu proti ženských rehoľným kongregáciám.

Ten nastal 29. augusta 1950, kedy boli všetky sestry saleziánky násilne odvezené do sústreďovacieho kláštora v Bratislave – Prievoze. Sr. Emília tu spolu s ostatnými sestrami začala svoju 18 ročnú krížovú cestu po rôznych koncentračných kláštoroch na Slovensku: Ladce, Pruské, Hronský Beňadik, Voderady, Kostolná, Jasov, Beckov a napokon tzv. charitný dom v Močenku. Spolu so sestrami prežívala všetky príkoria a často chvíle strachu, až hrôzy, ktoré im pripravili ich väznitelia. V roku 1962 v tajnosti, spolu so 6 spolusestrami, zložila večné rehoľné sľuby. V roku 1995 sa presťahovala do komunity FMA v Trnave, kde strávila zvyšok svojho života.

V posledných rokoch sr. Emília temer úplne stratila zrak a pribúdali ďalšie zdravotné ťažkosti, ktoré znášala s trpezlivosťou. Počas poslednej choroby bola hospitalizovaná, ale napokon zomrela doma, obklopená starostlivosťou sestier a vďačná za všetko. Pán si ju povolal krátko po polnoci 8. júna, na prelome medzi sviatkom Božského Srdca Ježišovho a sviatkom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Informovala: Mirka Tarajová FMA, Peter Sandtner

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.