Rozlúčka s najstarším saleziánom stále doznieva

(Mojzesovo, 14. decembra 2012) – V Kostole sv. Ondreja v Mojzesove sa 14. novembra 2012 konala pohrebná sv. omša za zosnulého najstaršieho slovenského saleziánskeho kňaza, ThDr. Františka Teplana SDB, ktorý zomrel 10. novembra vo veku 96 rokov. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Čapla SDB a homíliu predniesol provinciálny vikár, don Jozef Ižold SDB za účasti ďalších saleziánskych a diecéznych kňazov. Po sv. omši pohrebné obrady pokračovali uložením telesných pozostatkov zosnulého na miestnom cintoríne.

2012_12_13_teplan55.jpg

2012_12_13_teplan44.jpg

2012_12_13_teplan33.jpg

2012_12_13_teplan22.jpg

2012_12_13_teplan11.jpg

Informoval:Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.