Rozlúčka so sestrou Máriou Futejovou

(Bratislava, 14. apríla 2014) – V sobotu 12. apríla sa celá saleziánska rodina, príbuzní, mladí a mnohí ďalší prišli naposledy rozlúčiť so sr. Máriou Futejovou. Pohrebné obrady sa konali na cintoríne v bratislavskej Vrakuni, sv. omša na Miletičovej ulici.

S mladou sestrou Máriou, ktorú si Pán povolal 10. apríla 2014 po ťažkej chorobe, sa prišlo rozlúčiť veľa ľudí. Krátke príhovory boli plné vďaky za jej ľudské teplo, všímavosť a dobrotu, ktorú šírila.

Poďakovali sa jej mladí (príhovor si môžete prečítať TU), dekan z nitrianskej Klokočiny v mene farníkov, Marek Michalenko za SDB i zástupca Mestského úradu v Nitre. V príhovore provinciálnej predstavenej FMA, Jany Kurkinovej, odzneli slová rozlúčky od samotnej sr. Majky. Písala ich pár dní pred odchodom do večnosti.

Don Ján Čapla SDB, ktorý viedol pohrebné obrady, spomenul, že sme pred sviatkom slávnostného Ježišovho vstupu do Jeruzalema. A pre sr. Máriu prišiel čás slávnostného vstupu do nebeského kráľovstva. Atmosféra dýchala okrem smútku aj radosťou a slávnostnosťou chvíle, keď sa duša Nevesty spojila so svojim Ženíchom.

Páter Jozef Hegglin ukončil homíliu počas sv. omše na Miletičovej v Bratislave spomienkou: "Navštívil som Maju počas choroby viackrát, aby som jej dal sv. prijímanie. Keď som ju raz objal, povedala: Aké to bude, keď ma Ježiš objíme, keď On bude blízko!"

Majka, prihováraj sa za nás a pomáhaj nám z neba.

Zdroj: www. salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.