Rožňava

Komunita saleziánov sídli priamo na námestí v Rožňave a spravuje miestnu farnosť, aj oratórium s mládežníckym strediskom. Spolupracuje aj so sestrami saleziánkami.

Komunita

  • Imrich Horváth
  • Vincent Macejko
  • Ján Naňo
  • Pavol Pipka

Kontakt

Saleziáni dona Bosca, Námestie baníkov 30, 048 01 Rožňava

telefón: +421 902 094 3366

e-mail: roznava@saleziani.sk

web: domkaroznava.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.