Rožňava ocenila prácu saleziánov dona Bosca a udelila im Cenu mesta Rožňava

(Bratislava, 16. septembra 2013) – Provinciál saleziánov don Karol Maník prevzal z rúk primátora mesta Pavla Burdigu ocenenie Cena mesta Rožňava. Udialo sa tak v sobotu, 14.9.2013 v Obradnej sieni počas Dní mesta Rožňavy za prítomnosti zástupcov mesta i širšej saleziánskej rodiny. Ocenenie získali saleziáni za svoju dlhoročnú prácu v meste.

Cenu mesta Rožňava odovzdáva laureátom primátor mesta každoročne v rámci Dní mesta, ročne môžu byť udelené najviac tri takéto ocenenia. Cena mesta Rožňava (podľa štatútu) sa udeľuje “jednotlivcom, resp. kolektívu za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, alebo za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov”.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave o tomto ocenení hlasovali na rokovaní v stredu, 22. augusta 2013, keď vyberali spomedzi siedmych návrhov. V tajnom hlasovaní získali hlasy saleziáni dona Bosca a exposlanec mesta Viktor Baláž.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.