Rožňavské tajomstvo šatníka je odhalené

(Rožňava, 31. júla 2019) – Druhý prázdninový týždeň zorganizovali v Rožňave združenia Laura a Domka letný prímestský tábor, počas ktorého sa mladí cez tajomný šatník preniesli do krajiny plnej divov – Narnie.

Záhrady dcér Márie Pomocnice a bratov saleziánov sa tento rok premenili na tajomnú krajinu, v ktorej z ničoho nič nastala vláda temna a zimy. Deti celý týždeň spoločne pátrali po tom, čo sa stalo, a ako všetko vrátiť naspäť.

V pondelok deti privítal faun, predstavil im Narniu a jej obyvateľov. Všetci sa navzájom zoznámili a rozdelili sa do skupín, v ktorých pracovali celý týždeň. Po svätej omši a obede čakala na mladých mestská hra, počas ktorej plnili rôzne úlohy, no zároveň museli najmladšieho člena skupinky chrániť pred zlom.

Ďalší deň sa niesol v znamení rozlišovania dobra a zla. Program sprevádzali mnohé spoločné hry medzi skupinkami. V stredu si na svoje prišli tvorivé vlohy. Narnijskí bojovníci si vyrábali odolné štíty alebo sa venovali oprave vecí. Narnijské dievčiny sa naučili spestriť príbytok vlastnoručne vyrobenými svietnikmi či vázami.

Predposledný deň sa táborníci podujali na dlhú a náročnú cestu, z Drienovca putovali ku kostolu sv. Ladislava na Jasovskej planine k prameňu sv. Ladislava. Cestou nielen čelili nástrahám zla, ale podarilo sa im nad nimi aj zvíťaziť.

Táborový týždeň vyvrcholil dlho očakávanými vodnými hrami a najmä víťazstvom dobra nad zlom. „Bol to ten najlepší týždeň! Až nám bolo ľúto, že sa skončil tak rýchlo. Našli sme si veľa nových kamarátov. Veľmi sa tešíme na ďalší takýto tábor,“ povedali Mário a Vaneska až z Hriňovej.

K prímestskému táboru nám na záver povedala niekoľko slov aj sr. Matilda Pitáková FMA: „Deti aj mladí animátori pre mňa boli počas tohto týždňa veľkým povzbudením. Ešte aj po ukončení programu sa spolu hrávali hry, nikomu sa nechcelo ísť domov. Ďakujem všetkým, ktorí k tomuto dielu priložili pomocnú ruku.“

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.