Rožňavský biskup vysvätil saleziánskeho novokňaza

(Prešov, 23. júna 2015) – Salezián Ján Krupa prijal v sobotu 20. júna vo svojej rodnej farnosti Prešov – Sekčov kňazskú vysviacku. Svätil ho nový rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý sa hneď v úvode humorne spýtal, či vysviaca saleziána novokňaza pre Rožňavu.

Svätú omšu kňazskej vysviacky koncelebrovalo s biskupom vyše päťdesiat saleziánov i diecéznych kňazov, medzi nimi aj niekoľkí spolubratia z Talianska, z komunity v Turíne, kde Ján Krupa študoval.

Vo svojej homílii Mons. Stolárik hovoril o sne dona Bosca o lodi Cirkvi na rozbúrenom mori a o dvoch stĺpoch – Panne Márii a Eucharistii – a dal tieto stĺpy do pozornosti aj novokňazovi, aby na nich upevnil svoj život. Prekvapivým momentom na záver vysviacky bola báseň, ktorú svojmu synovi novokňazovi zložil jeho otec.

Don Ján Krupa na druhý deň slávil v tom istom Kostole Krista Kráľa svoju primičnú svätú omšu. Provinciál ho určil na jeho prvé kňazské pôsobisko do saleziánskeho diela v Bratislave – Miletičovej. Na slávnosti vysviacky sa zúčastnil aj don Karol Maník, bývalý slovenský a terajší ukrajinský provinciál, tiež provinciálka sestier saleziánok sr. Janka Kurkinová a spolu s mnohými členmi saleziánskej rodiny aj veľa mladých.

2015 06 23 krupa3

rhsdbFoto: Daniel Imriška SDB, FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.