S Domkou do zahraničia

(Bratislava, 17. januára 2013) – Milí animátori, bez letných ponúk Domky, s ktorými môžete vycestovať do zahraničia, by leto nebolo letom. Aj s týmto vedomím sme pre Vás vyberali to najlepšie z najlepšieho, čo bolo na tieto prázdniny v ponuke. Vďaka za projekty patrí organizácii Don Bosco Youth Net, ako aj jej členským organizáciám, ktoré jednotlivé akcie pripravili.

Všetky tohtoročné projekty nájdete v letných ponukách na našej internetovej stránke. Deadline pre nahlasovanie sa je stanovený na 5. máj 2013 (vrátane). Po tomto dátume už žiadosť nemusíme akceptovať. Nahlasovanie prebieha formou poslania mailu na adresu zahranicie@domka.sk. Do mailu je potrebné zadať názov projektu, ktorého sa chcete zúčastniť (max. 3), vaše meno a kontaktné údaje a v prílohe poslať štruktúrovaný životopis a motivačný list (max. rozsah A4) – oba dokumenty v angličtine. Vo všetkých projektoch je oficiálny jazyk angličtina. Jeho znalosť nemusí byť perfektná, je potrebné zvládať komunikáciu na bežnej úrovni.

Daných projektov sa môžu zúčastniť mladí, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v popise akcie. V prípade veľkého záujmu však budú uprednostnení tí, ktorí sú členmi združenia Domka a na takýto pobyt sa hlásia prvý krát. Jednou z noviniek je prípravný víkend pre vybraných uchádzačov. Je organizovaný za účelom spoznania animátorov medzi sebou pred odchodom do zahraničia a oboznámenie sa s projektami podrobnejšie. Zároveň je to priestor na akékoľvek otázky a vypočutie si skúseností od animátorov, ktorí podobné projekty absolvovali v minulých rokoch. Účasť na tomto víkende je jednou z podmienok vycestovania. Dátum konania je 14.-16. júna 2013 v Bratislave.

Informoval: Peťo Belej

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.