S donom Titusom na prázdniny

(Ružomberok, 10. júla 2018) – Na Cirkevnú školu sv. Vincenta v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, zavítal 25. júna salezián don Jozef Luscoň. Zaujímavým spôsobom priblížil mladým ľuďom svätosť a na blahoslavenom donovi Titusovi Zemanovi ukázal, ako sa dá aj dosiahnuť.

„Vďaka Bohu, na Slovensku nie je čas mučeníctva, nemusíme dosvedčiť vieru v Ježiša svojou krvou… Ale mučeníctvo sa dá žiť naraz alebo postupne, keď premáhame naše zlé sklony. Každý z nás musí s niečím zápasiť, niečo v sebe nepekné odstraňovať, aby cez nás žiaril Boh. A to je mučeníctvo, povedzme po kvapkách,“ povedal žiakom don Luscoň.

Pomocou rôznych rekvizít potom mladým ukázal, akú taktiku má na nás pripravený zlý duch a ako spútava našu slobodu. „Aj na dona Titusa mal viacero pascí, ale nakoniec skončilo všetko dobre, pretože každý človek má v sebe dosť síl, aby s pomocou Pána Ježiša vyhral nad každým pokušením,“ povzbudil svojich poslucháčov.

Bohatý literárny materiál o donovi Zemanovi, ktorý prednášajúci priniesol istotne pomôže mladým spoznať ďalšie jeho vlastnosti a prežiť s ním krásne prázdniny.

Informovala: sestra Karmel

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.