S mladými kráčame k synode

(Rím, 5. apríla 2018) – V poradí už 15. biskupská synoda sa v októbri bude venovať téme „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Vo Vatikáne prebehlo v marci predsynodálne stretnutie s mottom „Hovoríme spolu“, ktorého sa zúčastnil aj pápež František. Okrem tristo mladých účastníkov z celého sveta sa do diskusií cez internet zapojili ďalšie tisícky, spolu 15 340 účastníkov.

Inšpirované týmto stretnutím prichádzajú členky generálnej rady Inštitútu FMA s jednoduchou iniciatívou pod názvom #ConIGiovaniVersoIlSinodo (S mladými k synode). Každých 15 dní, až do októbra 2018, budú zverejňovať krátke posolstvo – hashtag (#) venované niektorej z tém, o ktorých diskutovali mladí s pápežom Františkom.

Tieto témy budú predstavené z rôznych uhlov pohľadu – napr. z pastoračného, komunikačného, misijného, saleziánskeho a pod. Posolstvá sa budú týkať troch oblastí:

1. epochálnych podmienok a konkrétnych situácií, v ktorých mladí ľudia žijú a stvárňujú svoju identitu;2. spôsobu, akým mladí chápu kľúčové slová viery, túžby Cirkvi a poslanie Ježiša Krista;3. najúčinnejších výchovných a pastoračných spôsobov pre ohlasovanie dobrej zvesti mladým.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.