S Teodorom Gavendom sa rozlúčili aj Rómovia

(Dubnica nad Váhom, 15. decembra 2014) – So zosnulým saleziánom kňazom Teodorom Gavendom, ktorý zomrel 9. decembra 2014, sa v sobotu 13. decembra prišli rozlúčiť stovky veriacich, množstvo kňazov i niekoľko desiatok Rómov z bardejovskej Poštárky.

Svätú omšu za zosnulého v Dubnici nad Váhom koncelebrovalo s generálnym vikárom žilinskej diecézy Mons.  Ladislavom Stromčekom takmer 90 ďalších kňazov, nechýbal medzi nimi ani ten, ktorý Teodora Gavendu ako chlapca povzbudil k duchovnému povolaniu. Pred príbuznými a stovkami veriacich nielen z Dubnice nad Váhom, ale aj z Bardejova či Michaloviec sa prihovoril don Ján Čapla, rovesník a priateľ zosnulého. Okrem iného sa podelil o silné osobné zážitky z ostatných dní Teodorovho života:

„Večer 27.novembra som mal stretnutie s rodinami a mobil na vibráciu. Bolo okolo deviatej. Ktosi zvonil. Pozerám: Teodor. ´Príď ma zaopatriť do nemocnice.´ Hneď som šiel. Povedal mi pred akú alternatívu bol postavený: ak ma neoperujú zomriem, ak ma budú operovať nie je isté, že to prežijem. Už sa nevládal sám posadiť. Vravím mu treba sa dať operovať. Chcel sa spovedať. V takýchto prípadoch má človek tendenciu rekapitulovať celý život. Mal som pocit ako Ján Krstiteľ, keď k nemu prišiel Ježiš: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť… Bol úplne pokojný a vyrovnaný.“

Na cintoríne v Opatovej nad Váhom prišlo dať zbohom svojmu kňazovi veľa rodákov. Bardejovskí Rómovia prišli aj sem, a pri hrobe tak zazneli aj rómske piesne. Za rodákov sa krátko prihovoril kňaz Marián Gavenda, príbuzný zosnulého, ktorý s ním ako chlapec miništroval.

Don Teodor Gavenda (1957 – 2014) je pochovaný na cintoríne v rodnej Opatovej nad Váhom, symbolicky do hrobu iného kňaza, ktorého tam pred asi storočím pochovali.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.