Salezián a kňaz Pavol Grach ponúka na internete biblický minikurz

(Bratislava, 20. marca 2020) – Don Pavol Grach, provinciálny delegát pre saleziánsku rodinu, ponúka v pôstnom čase svoje príhovory a zamyslenia na sociálnej sieti. V krátkych videách približuje zaujímavé state z ľubovoľných častí Písma.

Kurz pomenoval "Z kvetu na kvet na veľkej lúke". „Tak ako včely na veľkej lúke plnej trávy a kvetov lietajú a z každého kvietku si niečo zoberú, tak aj my, budeme sa zastavovať pri rôznych veršoch v rôznych knihách Biblie. Pevne verím, že med, ktorý z toho vznikne, bude radosť vám i mnohým okolo vás,“ napísal Pavol Grach na sociálnej sieti. Vo svojich zamysleniach sa už venoval napríklad prvému žalmu, listom svätého Petra či starozákonnej Knihe Kazeteľ.

Pavol Grach študoval teológiu na Universitá Pontificia Salesiana, detašované pracovisko Jeruzalem, neskôr sa špecializoval v odbore fundamentálna teológia na Facoltá Teologica dell’Italia Settentrionale v Miláne.

Zamyslenia Pavla Gracha je možné nájsť na tomto linku.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.