Salezián bol vymenovaný za nového biskupa v Kyjeve

2017 05 04 ANS biskup(Vatikán, 4. mája 2017) – Don Vitalij Krivitskyj SDB, člen provincie Poľsko – Krakov a aktuálne správca farnosti sv. Petra v Odesse na Ukrajine, bol 30. apríla pápežom Františkom vymenovaný za biskupa diecézy Kyjev-Žytomyr na Ukrajine.

Vitalij Krivitskyj sa narodil v Odese 19. augusta 1972. V roku 1987 začal v tajnosti rehoľnú formáciu vo svojom rodnom meste pod vedením dona Tadeusza Hoppeho SDB. 1. januára 1991 zložil prvé sľuby v Odese a 27. júla 1996 zložil svoju doživotnú profesiu v Rumii.Neskôr študoval v seminári v Krakove v Poľsku a bol vysvätený za kňaza 24. mája 1997.

Od roku 1997 do roku 2004 bol výpomocným duchovným v Odese, od roku 2004 do 2012 zastával rôzne pozície v saleziánskej komunite v Korostyšive: vikár, farár, vedúci oratória a ekonóm. Potom slúžil v Peremyšlani od roku 2012 do roku 2014 ako vedúci oratória a v roku 2014 bol správcom farnosti sv. Petra v Odese.

Bol tiež delegátom pre pastoráciu mládeže v provincii východného obradu (2004-2006) a provinciálnym radcom, najprv v provincii východného obradu (2009-2012) a potom v provincii Poľsko – Krakov.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.