Salezián don Alojz Ondrejka oslávil diamantové kňazské jubileum

(Vrícko, 4. júla 2019) – V pondelok 1. júla oslávil na duchovných cvičeniach v kruhu spolubratov don Alojz Ondrejka 60 rokov kňazstva. Vysvätený bol 1.7.1959 v talianskom mestečku Bollengo neďaleko Turína.

Oslávencovi blahoželáme a vyprosujeme mu hojné Božie požehnanie.

Informoval: Peter Lukáčik SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.