Salezián don Ján Tocký: Pochovajte ma v sobotu

Obľúbený a veselý salezián bol silne zviazaný so žilinským saleziánskym domom. Rodený Žilinčan sa ako chlapec aktívne zapojil do rozbehu oratória v období druhej svetovej vojny. Následne ho po Barbarskej noci v tých istých priestoroch vypočúvali príslušníci Štátnej bezpečnosti. Po rokoch exilu (Taliansko, Anglicko, Belgicko) sa ako čerstvý šesťdesiatnik vrátil, aby slúžil mladým, bratom a veriacim tam, kde sa jeho povolanie začalo.

Pohreb v sobotu je skôr zriedkavosťou. V príhovore počas pohrebnej svätej omše vysvetlil kazateľ don Pavol Dzivý, že to bolo výslovné prianie 93-ročného saleziána. Ako ctiteľ Panny Márie Pomocnice kresťanov, viackrát vyjadril túto túžbu. A skutočne, rozlúčiť sa s ním prišlo viac než 50 spolubratov, príbuzní, početní veriaci, mnohí aj s deťmi.

Atmosféra bola až slávnostná. Pohrebnú sv. omšu aj pohrebný obrad viedol provinciál don Peter Timko, otca biskupa Tomáša Galisa zastupoval generálny vikár Martin Kramara. Počas kázne priblížil život aj zomieranie dona Tockého direktor saleziánskej komunity don Pavol Dzivý. Telo dona Tockého bolo uložené do saleziánskeho hrobu na Novom cintoríne v Žiline.

„Snažme sa, aby nás smrť našla živých!“ Túto myšlienku v rôznych variáciách ponúkol kazateľ prítomným veriacim. Don Ján Tocký životom prekypoval. Kým bol mladší a v plnosti síl, život z neho sálal na každom kroku, často vo forme záujmu o človeka a plnení si svojich povinností. Do poslednej chvíle bol medzi svojimi spolubratmi. Keď už nevládal hovoriť, dva dni pred smrťou, vypýtal si papier a zreteľne napísal: „Nemôžem povedať don Bosco.“

Na záver svätej omše Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy, poďakoval donovi Tockému za jeho vernú službu dušiam a príklad kňazského života. V mene príbuzných vyjadril vďačnosť za starostlivosť o dona Tockého spolubratom žilinskej saleziánskej komunity synovec Ján Veselka. Celkový pohľad na zosnulého saleziána, aj v kontexte prenasledovania a úteku do cudziny, priniesol Peter Sandtner z Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Za zmienku stojí aj vizuál, ktorý sprevádzal prítomných na prezentáciách a aj tlačovinách. Pred troma rokmi prijal don Tocký pozvanie byť modelom v prezentácii utkanej kňazskej štóly z dielne textilnej dizajnérky Jany Zaujecovej. Michal Žák, SDB v spolupráci s fotografom Dominikom Dušom a SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline vyrobili nádherné fotografie, ktorými vyprevadili dona Tockého.

„Tu máš Pane, môj život je v tvojich rukách, nech sa stane tvoja vôľa.“

„Za to, že som vytrval a stal som sa saleziánom, môžem ďakovať Pánu Bohu.“
don Ján Tocký, SDB

mpsdb
Foto: Miroslav Šutka, Dominik Duša

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.