Salezián don Juraj Kyseľ zosnul v Pánovi + INFO o pohrebe

(Trnava 3. júla 2020) – V piatok 3. júla v ranných hodinách zomrel vo veku 75 rokov salezián kňaz Juraj Kyseľ. V saleziánskej spoločnosti prežil 54 rokov a v kňazskej službe 47 rokov života.

Rodák z Námestova don Juraj Kyseľ sa narodil v roku 1944, tajným saleziánom sa stal na sviatok dona Bosca v roku 1966 a – po oficiálnom štúdiu teológie na bohosloveckej fakulte v Bratislave – bol vysvätený za kňaza v roku 1973. Od júla 1992 pôsobil päť rokov ako misionár v ruskom Aldane. Ostatný čas prežil v duchovnej službe rehoľných sestier v Suchej nad Parnou.

INFO o pohrebe: Svätá omša za zosnulého a pohrebné obrady budú v stredu 8. júla 2020 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Kňažej. Pochovaný bude na miestnom cintoríne.

2020 07 03 zomrel kysel-juraj

2020 07 03 zomrel kysel-juraj-parte

Životopis zosnulého

Don Juraj Kyseľ sa narodil 1. októbra 1944 v Námestove. V rodisku navštevoval základnú aj strednú školu, v štúdiu pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Ako inžinier agronóm promoval 15. júla 1967. Nasledujúci rok pracoval a ďalší rok absolvoval základnú vojenskú službu. Už počas vysokej školy sa tajne stretal so saleziánmi a začal formáciu. Absolvoval tajný noviciát a 31. januára 1966 zložil v Nitre svoje prvé rehoľné sľuby. Počas politického uvoľnenia v roku 1969 si podal prihlášku do kňazského seminára v Bratislave a po štyroch rokoch štúdia teológie – pričom tajne zložil doživotné sľuby ako salezián 1. januára 1972 – bol ako 28-ročný vysvätený za kňaza 9. júna 1973 v dnešnej bratislavskej Katedrále svätého Martina ako kňaz pre spišskú diecézu.

Dva roky bol don Juraj Kyseľ kaplánom v Trstenej a od januára 1975 až do konca roku 1990 bol správcom farnosti Bziny pri Dolnom Kubíne, kam patrila aj obec Kňažia. V nej postavil novú väčšiu farskú budovu, kam z Bzín presťahoval farský úrad v roku 1980. Tam sa konali potom mnohé tajné stretnutia saleziánskej formácie aj duchovné cvičenia pre mládež. „Sprostredkovával som tlačenie rôznej náboženskej literatúry, lebo v tom čase nebola iná možnosť jej obstarania, ako aj niekoľko čísel časopisu Svetlo. Osobným autom, väčšinou v nočnom čase som zabezpečoval rozvoz týchto materiálov na príslušné miesta,“ píše o období v Kňažej vo svojom životopise don Juraj Kyseľ a ďalej spomína, že v priestoroch fary sa v tom čase dva krát (v rokoch 1984 a 1986) konala tajne aj provinciálna kapitula slovenských saleziánov. Na svoje tajné stretnutia prichádzali do Kňažej pravidelne aj českí saleziáni.

V lete 1992 odišiel don Juraj Kyseľ pracovať ako misionár do mesta Aldan v ruskej republike Jakutsko. Biskup tamojšej diecézy Irkutsk, Mons. Jozef Wirth, ho tam ustanovil za prvého fárara. Po piatich rokoch sa v lete 1997 vrátil domov a rok pôsobil v Bardejove. V roku 1998 bol menovaný na tri roky za direktora komunity v Rožňave, potom žil a pracoval ešte v komunitách v Banskej Bystrici, v Partizánskom, v Žiline, Novej Dubnici a v lete 2011 sa stal členom saleziánskej komunity v Trnave. V závere svojho života pracoval v duchovnej službe pre rehoľné sestry v Suchej nad Parnou.

Don Juraj Kyseľ zomrel v piatok 3. júla 2020 ráno vo veku 75 rokov života; v službe Cirkvi a mladým prežil 54 rokov rehoľného a 47 rokov kňazského života.

2020 07 03 zomrel kysel-juraj-novoknazNa fotografii Juraj Kyseľ novokňaz, v roku 1973, udeľuje požehnanie.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.