Salezián don Peter Jacko bol hosťom v diskusii s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

(Bratislava, 22. marca 2022) – Nezávislá občianska iniciatíva Zastavme ich bratia! usporiadala 21. marca na pôde Činohry SND diskusiu s názvom Láska, pravda, chlieb a soľ. Moderátorka diskusie Zuzana Wienk privítala prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, publicistu Martina Milana Šimečku a vikára provinciála saleziánov dona Petra Jacka, ktorý koordinuje pomoc Ukrajincom za saleziánov na Slovensku.

V kontexte invázie Ruskej federácie na Ukrajinu diskutovali hostia o fundamentálnych otázkach, s ktorými sa konfrontuje celý slobodný svet aj Slovensko: Kto sme? Aká je hodnota slobody a demokracie? Čo nás spája a ako konať? Spoločne hľadali východiská, ako uchopiť tieto výzvy a nájsť spoľahlivý kompas.

Na otázku ako sa neuzavrieť pred utrpením, ktoré tak intenzívne vidíme a vnímame don Jacko povedal: „Tá odpoveď sa dotýka až takých najhlbších záhybov duše. Zrazu sa človek musí sám pred tým všetkým v pravde postaviť pred seba a povedať si: Aká bude moja odpoveď na to všetko? Kde som ja? Či som ako taký nestranný pozorovateľ, ktorý dá ruky preč a konštatuje alebo je to niečo, čo môže človeka mobilizovať. (…) Poznám ľudí, ktorí boli na dovolenke v ten štvrtok a v sobotu boli späť, lebo bolo treba dať svoj byt k dispozícii. Tí ľudia sa mobolizujú a toto je veľmi silné, čo nás tak charakterizuje a podľa mňa to potrebujeme veľmi doceniť. Lebo je to dobro, ktoré koniec-koncov bude nakoniec silnejšie ako to zlo.“

Pred diskusiou zaznelo inscenované čítanie dramatických textov v podaní hercov Činohry SND. Na záver predstavilo hudobné zoskupenie „Čuješ, brat môj” tri ľudové piesne v aranžmáne Ľubice Čekovskej.

Spoluorganizátormi podujatia bola Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Bystriny a Činohra SND.

Zdroj a foto: facebook.com

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.