Salezián Ján Krupa zloží doživotné rehoľné sluby

(Humenné, 4. septembra 2013) – 7. septembra 2013 zloží doživotné rehoľné sľuby salezián dona Bosca – Ján Krupa. Slávnosť sa bude konať o 11:00 v Kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.